Hem

VÄLKOMMEN TILL HEJNUM


HEJNUM

Hejnum är beläget ca 2,5 mil nordost om Visby och ca 1,5 mil sydöst om Slite. Här finns många vackra gotlandshus och hejnumdalen är, även med gotländska mått mätt, en mycket rik kulturbygd. Redan under förhistorisk tid brukades jorden här och husgrunder från äldre järnålder finns bevarade bl.a vid gården Rings.


På ömse sidor om Hejnumdalen sträcker sig vida skogar och hällmarker. På nordöstra sidan finns stora betade hällmarker och en väg leder upp till ett utsiktstorn där man har man en vid utsikt över nordöstra gotland, med Slite och havet som blickfång. Den vackra och sällsynta nipsippan står här i blom under våren.


Hejnum är också känt för att det vackra och speciella orkidéen Guckoskon (Cypripedium calcecolus) växer här. Den blommar i början på juni och går att finna naturreservatet Kallgateburg.


Hejnumkällingen är en av Hejnums mest välkända personer. Egentligen var det mor och dotter som levde under 1800-talet och var kända för sina förmågor att bota sjuka.


Årets kulturpris


2019 års kulturpris gick till

Karin Mårtensson och Kaj Liljegren

för anläggandet av KillingmyrHjärtstartare finns i Hejnum!

I magasinet (bulhuset) vid kyrkan finns numera en hjärtstartare. Gå in i dörren på den bortre gaveln. Hjärtstartaren hänger till vänster nedanför brandsläckaren i den lilla hallen. Vill du gå en utbildning i hur den fungerar anmäl intresse till Kjell Nilsson. Information från styrelsen och festkommittén angående sommarens aktiviteterI år blir det ingen traditionell lammfest av känd anledning. Vi fokuserar istället på

en rad aktiviteter i änget.


Blomstervandring

Lördag den 11 juli

Start vid bygdegården kl 9.00

Anders Birgersson Guidar


Slåtter

Lördag den 18 juli kl 9.00

Det finnsdå också möjlighet att prova på lieslåtter. Egen fika/matsäck medtages.


Slåtteravslutning

Lördag den 25 juli kl 9.00

Då blir det en fortsättning på slåttern med slåtteravslutning. Arbetet avslutas med en liten slåtterfest för deltagarnamed gemensam förtäring. Mer information kommer.Gudstjänst och aftonsong


Sockenrådet arrangerar aftonsång första söndagen i månaden kl.18.00.

(Inte juli och augusti)

Enkelt fika runt dopfunten efteråt.

Kontakt Anne Dungner Hjellström


Bygdegården i Hejnum hyrs ut både för boende och fester!

Bygdegården som ligger centralt i Hejnum har ett bra läge för turer åt alla vädersträck.


Har du frågor och vill boka ring:

Stig Hjellström

070-5755518

hyrahejnumbgd@gmail.com


Är du Hejnumbo och vill bli medlem?

Då blir du enklast det genom att betala inträdesavgiften på 50 kr till

Bg 5689-7317

Skriv namn på medlemmen.
Vi samarbetar med

Copyright © All Rights Reserved